Paula von Seth

Maskworkshop

Vad är en mask? Vilka olika masker finns idag, och vad har maskerna använts till historiskt? 

Välkommen att undersöka och gestalta positiv förändringskraft i en mask. Vi skapar i naturmaterial, spill, textilier, akryl, vattenfärger, papper och förproducerade masker. 

Som inspiration använder vi en mångfald av bilder på historiska, konsthistoriska och nutida masker, och bilder på växter och vilda djur. Utgångspunkten till maskerna kan vara ett kraftdjur, klimatstressade djur, marina växter eller en positiv lösning på miljöproblem.  

Vi diskuterar hur människor, natur och djur påverkar varandra på mångfasetterade sätt. Vad kan vi lära av naturens cirkulära tid? 

FN:s globala miljömål är workshopens fundament. 

Maskerna bärs, fotograferas och tas med hem vid workshopens slut. 

Ta hjälp av workshopmaterialen och skapa en egen ansiktsmask eller ett annat objekt!

 

Varifrån kommer maten och energin? Platsen/berättelsen

Vi undersöker personliga berättelser och frågor om spill, miljö, klimat, ekologi, lantbruk, mat, näring, husdjur, energi, vatten, skog, biologisk mångfald, traditionell kunskap och kläder. FN:s globala miljömål utgör ett fundament till workshopen. Vi arbetar både i klassrummet och utomhus, med kombinationer av bilder, texter, naturmaterial, keramiklera och processen att skapa egna cyanotypifotografier. Vår praktiska undersökning i hållbarhet kommer äga rum i en matbutik eller, om det är möjligt, i naturen, skogen, på ett lantbruk, vid havet eller i en återvinningscentral. Platserna användas för att sätta in frågeställningarna i en konkret och vardaglig kontext där olika perspektiv, berättelser och information kan mötas. I workshopen kommer eleverna i kontakt med grunderna för miljökommunikation och framtidsvisionering.
 

Känslor, färger och rörelser i historisk och samtida konst

Workshopen uppmuntrar till kunskap om känslor, och utgår från europeisk konsthistoria  och  svensk och internationell samtidskonst som inspirationsmaterial. Målningar, skulpturer, fotografier eller konceptuell konst diskuteras, för att bättre förstå vad som gör oss till de vi är och hur vi förstår våra upplevelser. Vi pratar om hur känslor gestaltas med hjälp av färger och former, och hur gestaltningen präglas av tidsepoker, samhällskulturer och sociala regler. Tillsammans prövar vi att aktivera de studerade bilderna med rörelser och ljud kring teman som gemenskap, tillit och skratt. Efter att ha sett, samtalat om och prövat att iscensätta konsten får eleverna i grupper skapa nya scener och sedan bevara en scen i ett fotografi. För barn under 13 år finns möjlighet att arbeta med måleri och låta färgerna flöda fritt med stora penslar och papper. I workshopen övas elevernas bildmedvetande och dessutom deras fantasi och förmåga att formulera sig i ord.
 
Samarbetspartner: terapeut.