Paula von Seth

Paula von Seth är en interdisciplinär konstnär, konstpedagog, curator och redaktör. Hon har en rik och varierad konstpedagogisk erfarenhet i bagaget. Förutom att länge ha arbetat på Moderna Museet och hållit visningar och workshops samt utarbetat nya workshop, undervisar hon även på konst- och designhögskolor och anlitas flitigt som föreläsare. Hon har ett starkt socialt ethos och en lång arbetslivserfarenhet av konst- och miljöundervisning. Paula von Seth har producerat en pedagogisk uppslagsbok över svensk samtida konst Archive of Visions and Actions - Contemporary Art from Sweden (2016) som ingår i ett världsomspännande konstprojekt, arkivet Imago Mundi. Jämte Imago Mundi-arkivet kan nämnas hennes multidisciplinära projekt Swinging with Neighbours, som åren 2001-2006 omfattade två festivaler, fyra essäfilmer samt en flerspråkig 1000-sidig antologi. Projektet engagerade över 100 nordiska och ryska poeter och konstnärer.

I hennes skulpturer, filmer, performanceverk och dansföreställningar, till exempel Apology och Love Taxi, tematiseras bland annat nutida postkoloniala värdesystem, språkliga och kulturell översättning och relationen mellan det erfarande jaget och den andre. På senare år har von Seths forskning fokuserat på konst som ett verktyg för att skapa gemensamma resurser och visioner för framtiden, i relation till social och ekologisk hållbarhet.

2016 fick hon Bror Hjortsföreningens resestipendium till en konstpedagog. Hon har en MFA från Konstfack, en postmaster i Arkitektur och urban ekologi från KKH, och en fil.kand. i konstvetenskap vid Lunds universitet. Hon studerar högskolepedagogik på Konstfack och landsbygdsutvecklingsagronomi på Sveriges Lantbruksuniversitet sedan 2016.

 

Mail: paula.von.seth@me.com

Telefon: 0046-70-3724321